BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Moditorque/EM35 - inhibitor skał ilastych w emulsji

Opis

Moditorque jest płynnym dodatkiem do płuczki wiertniczej bazującym na olejowej emulsji wielocząsteczkowego polimeru typu PHPA (częściowo hydrolizowany kopolimer akryloamidowy) . Produkt jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i ma działanie wielofunkcyjne.

W technologii płuczek wiertniczych Moditorque stosowany jest jako flokulant i jako środek zmniejszający hydratację skał ilastych.

Dodatek Polimeru Moditorque do płuczki  powoduje:

  • powstawanie otoczek kapsułujących i redukcję hydratacji przewiercanych skał ilastych,
  • stabilizuje ściany otworu wiertniczego poprzez redukcję pęcznienia glin i skał ilastych,
  • poprawia wyniki rdzeniowania,
  • zwiększenie lepkości płuczki,
  • poprawę zdolności płuczki do oczyszczania narzędzia wiercącego i wynoszenia urobku zotworu wiertniczego,
  • zmniejszenie momentu obrotowego i sił tarcia przy wyciąganiu żerdzi wiertniczych poprzez poprawę właściwości smarnych płuczki,
  • przy małych stężeniach 10-100 g/m3 powoduje flokulację zwiercin izapobiega dyspersji fazy stałej w płuczce,

Praktyka przy wierceniach studni pokazuje, że czas oczyszczenia studni i uzyskanie pełnej wydajności jest krótszy niż przy płuczkach bentonitowych, które powodują znaczne uszkodzenia przepuszczalności skał wodonośnych.

 

Zalecamy, by Moditorque dodawać powoli przez mieszalnik hydrauliczny i kontynuować mieszanie przez ok.15 min tj. do całkowitego rozpuszczenia polimeru w płuczce.

DOZOWANIE

1,5 - 4,0 litrów na 1m3 płuczki.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wygląd:                                                     biała, lekko lepna emulsja,

Gęstość:                                                    1040 kg/m3,

Rozpuszczalność w wodzie:                         szybka i całkowita,

pH roztworu 0,5%:                                     7,5.

PAKOWANIE

25 kg plastikowe beczki .

PLIKI DO POBRANIA:

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl