Defoamer T

Defoamer T

Defoamer T jest odpieniaczem stosowanym do płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych. Produkt zabezpiecza przed powstaniem piany jak i niszczy pianę już istniejącą w szerokim zakresie temperatur i koncentracji soli. Defoamer T nie wchodzi w reakcję z odpienianym płynem czy zaczynem, jedynie w środowisku silnie zasadowym może zachodzić zjawisko powolnej hydrolizy. Odpieniacz może być stosowany w postaci skoncentrowanej jak i w rozcieńczeniu w rozpuszczalnikach organicznych w stosunku od 1:1 do 1:10. Produkt należy dodawać zanim powstanie piana, a jeżeli już powstała, to zalecane jest jego podawanie w postaci rozproszonej na powstałą pianę. Należy unikać tworzenia się aerozolu, a w przypadku jego powstania, należy podjąć środki ostrożności aby nie dopuścić do kontaktu z oczami, skórą oraz wdychania rozproszonego produktu.

Zastosowanie

Ilość dozowanego Defoamer T zależy przede wszystkim od ilości powstającej piany, dlatego każdorazowo należy ją ustalać indywidualnie. Najczęściej stosuje się koncentrację od 0,01% do 0,5%.

Właściwości

Gęstość w temp. 20°Cok. 977 kg/m3
Lepkość w temp. 20°C3,8 mPa s
Temperatura zapłonu> 150°C
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 5 mbar130°C
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C0,04 ww %

Opakowanie

Defoamer T dostarczany jest w 50 kg beczkach.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.