Bentonit Swelltonite® HQ

Bentonit Swelltonite® HQ

Bentonit Swelltonite HQ jest specjalną kompozycją bentonitowo-polimerową o bardzo wysokiej wydajności, wykonaną na bazie bentonitu klasy Wyoming. Dzięki swej wydajności jest produktem bardzo ekonomicznym, którego jakość i stałość parametrów jest gwarantowana. Produkt charakteryzuje się bardzo dużą łatwością mieszania w każdego rodzaju mieszalnikach używanych przy wierceniach inżynieryjnych. Toleruje wodę zarobową kwalifikowaną jako bardzo twarda. Nie zaleca się dodawania sody amoniakalnej. Dzięki swym unikalnym parametrom w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatków, a regulacja parametrów reologicznych polega jedynie na zmianie jego koncentracji w roztworze wodnym. Swelltonite HQ jest w pełni ekologiczny, posiada stosowne atesty PZH.


Właściwości

Parametry (w temp. 20°C i wodzie średnio twardej):

Koncentracja w płuczce
[kg/m3]
Wytrzymałość strukturalna 10’’
[lb/100 ft2]
Lepkość umowna (lejkowa)
[s]
Lepkość plastyczna
[cP]
Granica płynięcia
[lb/100 ft2]
20740911
2512521322
3017811438

Sposób użycia

Rodzaj gruntuKoncentracja
[kg/m3]
Gliny, iły20
Piaski drobne i średnie20-25
Piaski grube, żwiry, pospółki25-30
Kamienie, otoczaki, ucieczki płuczki30-40

Opakowanie

Swelltonite HQ dostarczany jest w postaci beżowego proszku, pakowanego w 25 kg wielowarstwowe worki, po 40 sztuk na palecie owiniętej termokurczliwą folią.

Termin przydatności

2 lata od daty produkcji.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.