Bentonit Swellgel Plus

Bentonit Swellgel Plus

Swellgel Plus jest kompozycją wysoko wydajnego bentonitu sodowego klasy Wyoming oraz polimeru podnoszącego jego naturalne właściwości reologiczne. Swellgel Plus jest przeznaczony do sporządzania płuczki bentonitowej stosowanej podczas wykonywania prac wiertniczych w technologii HDD oraz podczas wszelkiego rodzaju wierceń pionowych (wiercenia studzienne, pod pionowe wymienniki ciepła, geologiczne wiercenia rozpoznawcze itp.).

Zalety produktu

  • wysokie parametry reologiczne przy niskich koncentracjach; 
  • dobre właściwości stabilizacyjne ścian otworu wiertniczego; 
  • wysoki stopień oczyszczania otworu ze zwiercin; 
  • dobre właściwości smarne; 
  • łatwy i szybki proces sporządzania płynu wiertniczego. 

Właściwości

Skład wysokiej jakości bentonit sodowy
Gęstość nasypowa ~780 kg/m3
Wilgotność ~11%

Reologia (w temp. 22°C i wodzie o przewodności elektrycznej właściwej 300 mS/cm) 

Koncentracja w płuczce
[kg/m3]
Wytrzymałość strukturalna 10’’
[lb/100 ft2]
Wytrzymałość strukturalna 10’
[lb/100 ft2]
Lepkość plastyczna
[cP]
Granica płynięcia
[lb/100 ft2]
Filtracja po 30’ [ml]
301625122615,5

Zalecane koncentracje

Rodzaj gruntu Koncentracja 
[kg/m3
Gliny, iły 15 – 25 
Piaski drobne i średnie 25 – 30 
Piaski grube, żwiry, pospółki 30 – 35 
Kamienie, otoczaki, ucieczki płuczki 35 – 40 

Opakowanie

Swellgel Plus dostarczany jest w postaci beżowego proszku, pakowanego w 25 kg wielowarstwowe worki, po 40 sztuk na palecie owiniętej termokurczliwą folią. Termin przydatności – 2 lata od daty produkcji.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.