Bentonit Swellgel

Bentonit Swellgel

Składowe produktu Swellgel to wysokiej jakość bentonit wiertniczy o dużej zawartości montmorylonitu, odpowiednio dobrane polimery, oraz niewielki dodatek Węglanu Sodu. Mieszanka adresowana jest do wierceń wykonywanych w technologii HDD w zakresie średnich i dużych średnic, oraz Mikrotunelowania. Produkt cechuje szybka dyspersja w wodzie słodkiej, oraz niski poziom zapiaszczenia. Wysokie parametry wytrzymałości strukturalnej oraz stosunkowo płaski profil przepływu płuczki wpływają na wysoki stopień oczyszczania otworu. Płuczka wiertnicza sporządzona na bazie bentonitu Swellgel tworzy na ścianie otworu cienki elastyczny film stabilizujący. Parametry reologiczne płynu wiertniczego przygotowanego w oparciu o Swellgel utrzymują odporność na zmiany w warunkach wysokich naprężeń ścinających występujących podczas przepływu płuczki w obiegu zamkniętym. Bentonit Swellgel dostarczany jest w formie beżowego proszku. W celu przyspieszenia dyspersji bentonitu w wodzie zaleca się użycia hydraulicznego mieszalnika lejowego lub szybkoobrotowych mieszadeł. Czas sporządzenia suspensji bentonitu Swellgel w wodzie wynosi 15 - 20 minut.

Parametry reologiczne (w temp. 20°C)

Koncentracja 
w płuczce [kg/m3]
Lepkość Pozorna Av [cP]Lepkość plastyczna Pv [cP]Granica płynięcia Yp
[lb/100ft2]
Wytrzymałość Strukturalna 10 sekWytrzymałość Strukturalna 10 min
4034,515382434
454417533444
504818604155

Zalecane koncentracje

Rodzaj gruntuKoncentracja  [kg/m3]
Gliny ,iły25-30
Piaski drobne i średnie30-35
Piaski grube, żwiry otoczaki35-40
Kamienie, ucieczki płuczki40-45
Duże projekty 50

Właściwości fizyczne

Gęstość                        2500 kg / m3

Ciężar nasypowy          780 kg / m3

Wilgotność                    11,0%

Opakowanie

Bentonit Swellgel pakowany  jest w 25 kg wielowarstwowe worki papierowe. Na jednej palecie znajduje się 40 worków (1000kg) opakowanych termokurczliwą folią. Istnieje możliwość dostaw bentonitu Swellgel w workach typu big bag. Przechowywać w suchym miejscu.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.