BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

HYDROKSYETYLOCELULOZA (HEC)

HEC-250 HHRP [Hydroksyetyloceluloza] jest zmodyfikowaną celulozą stosowaną w celu podniesienia lepkości płuczek wiertniczych zasolonych oraz w mniejszym stopniu do obniżania ich filtracji. Produkt jest polimerem niejonowym, rozpuszczalnym w wodzie, odpornym na zanieczyszczenia solami i efektywnym do temperatury 1200C.

Zastosowanie:

HEC-250 HHRP jest kompatybilny z większością stosowanych dodatków do płuczek wiertniczych. Produkt jest odpornym przy przewiercaniu cementu, gipsu i anhydrytu, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie, solankach i kwasie solnym. HEC-250 HHRP nie ulega biodegradacji i nadaje się do sporządzania cieczy nadparkerowych, do płuczek do wiercenia i do dowiercania z uwagi na małe uszkodzenia skały zbiornikowej.

W zależności od stopnia zasolenia, temperatury i żądanej lepkości HEC-250 HHRP stosujemy w ilości od 2 – 8 kg/m3.

Właściwości fizyczne:

Wygląd Biało do żółtawy proszek,

Ciężar nasypowy 700 kg/m3,

pH 1 % roztworu 6,5 – 8,5

Lepkość 1 % roztworu 6500 cPs

Rozpuszczalność w wodzie całkowita,

Opakowanie:

Worki 25 kg, 1000 kg na palecie


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl