Polimer P24

Polimer P24

Polimer P24 jest częściowo hydrolizowanym kopolimerem akryloamidowym (PHPA) o wysokim ciężarze cząsteczkowym i ładunku anionowym. W technologii płuczek wiertniczych polimer P24 stosowany jest jako flokulant i jako środek zmniejszający hydratację skał ilastych. Dodatek P24 do płuczki zwiększa jednocześnie lepkość, obniża współczynnik tarcia i poprawia wyniki rdzeniowania.

Dozowanie

Przy małych stężeniach 10-100 g/m3 P 24 powoduje flokulację zwiercin i zapobiega dyspersji fazy stałej w płuczce.

Przy stężeniach 0,5-2,0 kg/m3 polimer tworzy otoczki kapsułujące i redukuje hydratację i pęcznienie przewiercanych skał ilastych.

Produkt należy dodawać powoli przez mieszalnik hydrauliczny i kontynuować mieszanie przez ok.15 min tj. do całkowitego rozpuszczenia polimeru w płuczce. Pomiar zawartości polimeru P24 w płuczce wiertniczej jest  zgodny ze standardowa procedurą oznaczania P24. np. Poly-Plus dry.

Produkt również jest stosowany jako dodatek do betonu.

Właściwości

Wyglądbiały, drobno-ziarnisty granulat
Gęstość nasypowa650-750 g/l
Rozpuszczalność w wodziecałkowita
Lepkość roztworu 0,5% w temp. 20°C (Brookfield)5 500 mPa s
pH roztworu 0,5%7,5
Okres ważności2 lata minimum

Opakowanie

Polimer P24 pakowany jest w 25 kg wielowarstwowe worki papierowe. Na jednej palecie znajduje się 40 worków produktu (1000 kg).

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.