Polimer EM35

Polimer EM35

EM35 jest płynnym dodatkiem do płuczki wiertniczej bazującym na emulsji wielocząsteczkowego polimeru. Produkt jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i ma działanie wielofunkcyjne. W technologii płuczek wiertniczych EM35 stosowany jest jako flokulant i jako środek zmniejszający hydratację skał ilastych.

Dodatek Polimeru EM35 do płuczki powoduje:

  • powstawanie otoczek kapsułujących i redukcję hydratacji przewiercanych skał ilastych,
  • stabilizuje ściany otworu wiertniczego poprzez redukcję pęcznienia glin i skał ilastych,
  • poprawia wyniki rdzeniowania,
  • zwiększenie lepkości płuczki,
  • poprawę zdolności płuczki do oczyszczania narzędzia wiercącego i wynoszenia urobku z otworu wiertniczego,
  • zmniejszenie momentu obrotowego i sił tarcia przy wyciąganiu żerdzi wiertniczych poprzez poprawę właściwości smarnych płuczki,
  • przy małych stężeniach 10-100 g/mpowoduje flokulację zwiercin i zapobiega dyspersji fazy stałej w płuczce,

Praktyka przy wierceniach studni pokazuje, że czas oczyszczenia studni i uzyskanie pełnej wydajności jest krótszy niż przy płuczkach bentonitowych, które powodują znaczne uszkodzenia przepuszczalności skał wodonośnych.

Zalecamy, by EM35 dodawać powoli przez mieszalnik hydrauliczny i kontynuować mieszanie przez ok.15 min tj. do całkowitego rozpuszczenia polimeru w płuczce.

Dozowanie

1,5 – 4,0 litrów na 1m3 płuczki.

Właściwości fizyczne

Wyglądbiała, lekko lepna emulsja
Gęstość1040 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzieszybka i całkowita
pH roztworu 0,5%7,5

Opakowanie

25 kg plastikowe beczki.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.