BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

?

BENTONIT

Bentonit - jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów. Wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu, stał się reprezentantem środków chemicznych do wiertnictwa. To on identyfikuje markę. Opracowaniu najlepszych mieszanek bentonitowych poświęciliśmy wiele lat nieustannych badań.

W laboratoriach firmy BDC powstały doskonałe mieszanki polimerowo - bentonitowe. Gwarantem sukcesu jest odpowiednie złoże charakteryzujące się wysoką zawartością montmorylonitu oraz odpowiedni polimer dopasowany pod względem fizyko-chemicznym.

Nazwa Bentonit pochodzi od nazwy miejscowości Fort-Benton, w której odkryto pierwsze w USA przemysłowe złoże iłów z grupy montmorylonitu. Ił można nazwać bentonitem tylko wtedy gdy zawartość montmorylonitu w jego składzie przekracza 75%.

Jedną z kluczowych właściwości jakie posiada bentonit jest pęcznienie pod wpływem wody. Im mniej kationów wielowartościowych znajduje się w wymiennym kompleksie minerałów ilastych z których dany materiał się składa , tym łatwiej oddzielają się poszczególne pakiety i ił silniej pęcznieje. Sodowe iły bentonitowe mające ruchomą siatkę krystaliczną pod wpływem wody mogą zwiększyć swoją objętość 8-10 razy, w związku z czym łatwo dyspergują w środowisku wodnym.
Dostęp do wielu złóż tych minerałów oraz ponad 30 lat doświadczeń pozwala inżynierom BDC dobrać właściwy produkt - odpowiedni do potrzeb każdego klienta.

Bentonit stosujemy w branżach: wiertniczej, budownictwie, kosmetyce, branży spożywczej, rolnictwie, odlewnictwie, jako wypełniacze oraz przy wielu innych procesach i pracach inżynieryjnych.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl