Modibore

Modibore

ModiBore jest naturalnym, biodegradowalnym systemem płuczkowym przeznaczonym do szerokopojętych prac wiertniczych. Składa się ze specjalnie przygotowanych polimerów pochodzenia naturalnego. Zapewnia wysoką stabilizację przestrzeni pierścieniowej i efektywne usuwanie zwiercin w różnych warunkach gruntowych.

Reologia

ModiBore jest systemem zaprojektowanym, między innymi, w celu utrzymania jak najniższego ciśnienia hydraulicznego ( pierścieniowy spadek ciśnienia) w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia strefy przyotworowej przy jednoczesnej optymalizacji oczyszczania odwiertu.

Choć parametry reologiczne przy wysokich prędkościach ścinania skutkują wysokimi wartościami ciśnienienia na pompie i gęstością zastępczą płynu wiertniczego (ECD – Equivalent Circulation Density) uznaje się, że to parametry płynu przy niskich prędkościach ścinania (niski próg lepkości), zapewnieniają skuteczne oczyszczenia otworu w odwiertach poziomych. 

Modibore tworzy więc płyn w którym naprężenie styczne nie jest małe, ale maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Krzywa ukazująca reologie tego systemu płuczkowego dowodzi, iż płyn charakteryzujący się takimi parametrami cechuję łatwość w przygotowaniu (łatwość mieszania), łatwość tłoczenia i przypływu (cyrkulacji).

Płyn ten charakteryzują wysokie wartości pomiarowe w niskich prędkościach (wysoki odczyt przy 3 rpm. wiskozymetru) z czego wnioskujemy z optymalizowaną zdolności oczyszczania otworu.  Jednocześnie system cechuje płaska krzywa reologii i niskie jak to tylko możliwe odczyty pomiarów lepkości przy prędkościach 600 rpm i 300 rpm, aby utrzmać niskie wartości ciśnienia na pompie i zminimalizować filtrację płuczki.

System Modi-bore może być wykorzystywyany z powodzeniem na dużych, złożonych projektach zarówno poziomych jak i pionowych, gwarantując skuteczne oczyszczanie otworu. Wynika to z założenia całego system opracowanego w celu stworzenia efektywnego, zapewniającego maksymalną stabilność płynu wiertniczego.

Kontrola filtracji systemu Modibore

ModiBore jest unikalnym systemem polimerowym, tworzącym mocny osad filtracyjny (filter cake) zarówno w płuczce lekkiej polimerowej ja i opartych o fazę stałą w wodzie słodkiej lub słonej.  Ta unikalna zdolność zapewnia nadzywczajną stabilność i ochronę strefy przyotworowej. Jednocześnie system jest łatwy do aplikacji podczas prowadzonych prac.

Typowe wyniki filtracji (API fluid loss) dla Modi-Bore w roztworze wody słodkiej, przy koncentracji 5kg/m3 jest są mniejsze niż 15 ml/30 ml  i spadają poniżej 10 l przy udziale fazy stałej w płynie wiertniczym. Dodatki płuczkowe Modi-Clear oraz Mikhart mogą zredukować filtrację płuczki do 2 ml/30 min.

Opakowanie

Modibore pakowany jest w 25 kg worki, 1000 kg na palecie.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.