Hematyt

Hematyt

Hematyt - tlenek żelaza - Fe2O3 jest rudą żelaza zawierającą od 30–65% żelaza. Hematyt wstanie sproszkowanym używany jest w wiertnictwie naftowym do obciążania płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych ze względu na dużą jego gęstość, dochodzącą do 5,2 kg/dm3. Dodatek hematytu do płuczki nie powoduje istotnych zmian jej parametrów reologicznych.

Właściwości

Hematyt wiertniczy dostarczany jest w postaci czerwono-brunatnego proszku nie rozpuszczalnego w wodzie i bez zapachu. Produkt nie ulega biodegradacji lecz jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.
Hematyt jest dopuszczony do stosowania w technologii wiertniczej przez Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu w Krakowie.

Bezpieczne użytkowanie

Ze względu na znaczną zawartość frakcji pylastej należy w czasie pracy z produktem zachować szczególną ostrożność, dlatego w czasie stosowania hematytu wymagane jest używanie ubrania roboczego, maski i okularów przeciwpyłowych.

Pakowanie

Hematyt dostarczany jest w big bagach 1000 kg.

Pliki do pobrania

Zamów dodatkową usługę

Oferujemy szeroki wachlarz usług, m.in. serwis płuczkowy, dobór płuczki pod wymagania, badania laboratoryjne płuczek oraz recykling płuczki wiertniczej.

Zoptymalizuj koszty przewiertu

Dbając o zarządzanie produkowanymi podczas prac wiertniczych odpadami możesz znacząco poprawić zużycie materiałów eksploatacyjnych.