BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Polimer Argipol

Argipol jest płynną mieszaniną anionowych polimerów o wielofunkcyjnym działaniu. Dodatek Argipolu do płuczek wodnych powoduje wzrost lepkości pozornej, poprawia właściwości smarne płuczek i zapobiega pęcznieniu skał ilastych oraz powstawaniu obwałów w skałach sypkich i słabo zwięzłych. Argipol łatwo miesza się z wodą nie wymagając żadnych dodatkowych urządzeń. Produkt znajduje szerokie zastosowanie jako:

  • Dodatek do płuczek bentonitowych przy wierceniach horyzontalnych otworów inżynieryjnych pod drogami, korytami rzek itp.,
  • Podstawowy składnik płuczek stosowanych w wierceniach poszukiwawczych, powierzchniowych i podziemnych, gdzie zastosowanie Argipolu wydatnie poprawia uzysk rdzenia,
  • Podstawowy składnik płuczek stosowanych w wierceniach za wodą z uwagi na łatwość wypłukania polimeru z otworu. Do szybkiego rozkładu Argipolu należy użyć podchlorynu wapnia,
  • Środek smarny do specjalnych prac inżynieryjnych jak wykonywanie przecisków, filarów i fundamentów. Argipol ma silne właściwości adhezyjne na powierzchniach stalowych i znacznie zmniejsza opory tarcia przeciskanych przedmiotów redukując uszkodzenia mechaniczne gruntu.

Właściwości:

Argipol jest nietoksyczny i łatwo rozpuszczalny w wodzie słodkiej. Produkt traci swoje właściwości w niskich temperaturach i nie należy dopuszczać do zamrożenia produktu. Czas naturalnego rozkładu 2-3 tygodnie.

W normalnych warunkach Argipol może być przechowywany do 18 miesięcy.

Argipol posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny w Krakowie zezwalający na stosowanie środka do płuczek wiertniczych. Poniższa tabela przedstawia parametry płuczki Argipol i płuczki bentonitowej.


Argipol Płuczka bentonitowa
Lp. Stężenie roztworu Lepkość pozorna Lepkość plastyczna Granica płynięcia Zawartość bentonitu Lepkość pozorna Lepkość plastyczna Granica płynięcia

% cP cP lbf/100ft2 % cP cP lbf/100ft2
1 0,10 3,00 2,00 2,00 4,00 7,00 4,00 6,00
2 0,15 4,30 3,00 2,50 5,00 11,00 7,00 8,00
3 0,20 5,50 4,00 3,00 6,00 14,00 9,00 10,00
4 0,25 6,00 4,00 3,00

wykres

wykres

Dozowanie:

  • do płuczki wiertniczej 1,0-3,0 l/m3 płuczki,
  • jako środek smarny 40-50 l/m3 wody, co odpowiada zużyciu 1 litra Argipolu na 8 m2 powierzchni.

Opakowanie:

Plastikowe beczki 25 kg.


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl