BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Materiał do obciążania płuczki HEMATYT

Hematyt - tlenek żelaza - Fe2O3 jest rudą żelaza zawierającą od 30–65% żelaza. Hematyt w stanie sproszkowanym używany jest w wiertnictwie naftowym do obciążania płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych ze względu na dużą jego gęstość, dochodzącą do 5,2 kg/dm3. Dodatek hematytu do płuczki nie powoduje istotnych zmian jej parametrów reologicznych.

Właściwości:

Hematyt wiertniczy dostarczany jest w postaci czerwono-brunatnego proszku nie rozpuszczalnego w wodzie i bez zapachu. Produkt nie ulega biodegradacji lecz jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

Hematyt jest dopuszczony do stosowania w technologii wiertniczej przez Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu w Krakowie.

Bezpieczne użytkowanie:

Ze względu na znaczną zawartość frakcji pylastej należy w czasie pracy z produktem zachować szczególną ostrożność, dlatego w czasie stosowania hematytu wymagane jest używanie ubrania roboczego, maski i okularów przeciwpyłowych.

Opakowanie:

Hematyt dostarczany jest w workach 1000 kg.


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl