BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Kompaktonit TSB - bentonitowy materiał uszczelniający

BENTONITOWY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY (TSB/QSE)

Sprasowany materiał uszczelniający (TSB) został opracowany przez firmę BDC i jest iłem typu Wyoming, ma kształt wałeczków o średnicy 5 mm i długości 5-10 mm. Po włożeniu wałeczka z Bentonitowego Materiału Uszczelniającego, w wyniku adsorbcji wody następuje pęcznienie wałeczka i zwiększenie objętości 3-4 razy. Największy przyrost objętości w wyniku adsorbcji wody następuje w bentonicie Wyoming. W przeciwieństwie do cementu, który po zarobieniu z wodą w procesie twardnienia kurczy się, Bentonitowy Materiał Uszczelniający w wyniku pęcznienie zwiększa swoją objętość i wypełnia przestrzeń pierścieniową, co gwarantuje 100% uszczelnienie formacji. W związku z tym, Bentonitowy Materiał Uszczelniający jest bardziej efektywny niż cement. Materiał uszczelniający, który został sporządzony z innych typów bentonitu (występujących naturalnie) zawiera zwykle domieszki innych składników, które mogą zmieniać właściwości pęczniejące bentonitu. Ponieważ zwykle są to składniki o właściwościach niepęczniejących, woda będzie je wypłukiwać z wałeczka co oznacza, że w czasie uszczelniania przestrzeni ierścieniowej w studni, pewna część materiału o bardzo drobnych ziarnach pozostająca w zawieszeniu praktycznie nie bierze udziału w zabiegu uszczelniania. W związku z powyższym, przy obliczeniach ilości materiału do uszczelniania należy straty takie wziąć pod uwagę i zwiększyć odpowiednio ilość materiału uszczelniającego. Jeżeli używa się Bentonitowego Materiału Uszczelniającego TSB, którego wałeczki sporządzone są z bentonitu, nie jest koniecznym przy obliczeniach uwzględnienie ilości dodatkowej. Zakłada się, że z 1 kg TSB uzyskuje się 1 litr uszczelnionej objętości, niezależnie od głębokości uszczelnienia.

ZAKRES STOSOWANIA:

Istnieją liczne możliwości stosowania Bentonitowego Materiału Uszczelniającego TSB przy założeniu, że woda jest w dostatecznej ilości i nie ma przeszkód w umieszczeniu wałeczków w przestrzeni pierścieniowej. Zwierciny z danego otworu wykorzystuje się często dla wypełnienia górnego odcinka przestrzeni pierścieniowej. We wszystkich przypadkach gdzie wymagane jest solidne uszczelnienie i wyżej wymienione warunki są spełnione może być stosowany TSB.

Niektóre możliwości stosowania:

  • Uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej powyżej warstwy wodonośnej przy wykonywaniu studni.

Materiał ten pozostaje plastyczny i „współpracuje" z górotworem.

 

Analiza chemiczna

Wagowy skład procentowy po wysuszeniu w temperaturze 110°C:

Możliwe są odchylenia od wyżej wymienionych danych, ponieważ bentonit jest produktem

naturalnym.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

SiO2 - 56,40% Al2O3 - 19,10%

Fe2O3 - 4,90% CaO - 1,50%

MgO - 2,80% Na2O - 2,80%

K2O - 1,10% H2O - ±8,5%

CO2 - 1,80%

Ciężar nasypowy: 1,0 kg/l,

Zawartość montmorillonitu 75-80%,

Wilgotność 18-20%,

Adsorpcja wody:

po 8 godzinach: 250%,

po 24 godzinach: 400%,

Przepuszczalność 10-12 m/s po 48 godzinach w zamkniętym naczyniu przy całkowitym nasyceniu wodą,

Początek czasu pęcznienia 15-20 min (czas, po którym TSB zaczyna pęcznieć),

Prędkość opadania w wodzie ±20 m/min.

W przypadku, gdyby zachodziła obawa, że Bentonitowy Materiał Uszczelniający zaczyna pęcznieć za szybko i tworzą się „mostki" w przestrzeni pierścieniowej, co pewien czas należy zmieszać wałeczki ze żwirem, co przyspieszy prędkość ich opadania. Materiał uszczelniający „otoczy" żwir w wyniku czego nie powstaną żadne negatywne efekty wpływające na zmianę przepuszczalności mieszaniny.

Z uwagi na prędkość opadania i początek czasu pęcznienia, nie zalecamy stosowania TSB w otworach głębszych niż 300 m.

OPAKOWANIE:

TSB pakowany jest w 25 kg worki wodoszczelne. Na jednej palecie znajduje się 40 worków (1000 kg) opakowanych termokurczliwą folią.

PLIKI DO POBRANIA:

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl