BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

BENTONITOWY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY (TSB/QSE)

Sprasowany materiał uszczelniający (TSB) został opracowany przez firmę BDC i jest iłem typu Wyoming, ma kształt wałeczków o średnicy 5 mm i długości 5-10 mm.
Po włożeniu wałeczka z Bentonitowego Materiału Uszczelniającego, w wyniku adsorbcji wody następuje pęcznienie wałeczka i zwiększenie objętości 3-4 razy. Największy przyrost objętości
w wyniku adsorbcji wody następuje w bentonicie Wyoming. W przeciwieństwie do cementu, który po zarobieniu z wodą w procesie twardnienia kurczy się, Bentonitowy Materiał Uszczelniający w wyniku pęcznienie zwiększa swoją objętość i wypełnia przestrzeń pierścieniową, co gwarantuje 100% uszczelnienie formacji. W związku z tym, Bentonitowy Materiał Uszczelniający jest bardziej efektywny niż cement.
Materiał uszczelniający, który został sporządzony z innych typów bentonitu (występujących naturalnie) zawiera zwykle domieszki innych składników, które mogą zmieniać właściwości pęczniejące bentonitu. Ponieważ zwykle są to składniki o właściwościach niepęczniejących, woda będzie je wypłukiwać z wałeczka co oznacza, że w czasie uszczelniania przestrzeni pierścieniowej w studni, pewna część materiału o bardzo drobnych ziarnach pozostająca
w zawieszeniu praktycznie nie bierze udziału w zabiegu uszczelniania. W związku
z powyższym, przy obliczeniach ilości materiału do uszczelniania należy straty takie wziąć pod uwagę i zwiększyć odpowiednio ilość materiału uszczelniającego.
Jeżeli używa się Bentonitowego Materiału Uszczelniającego TSB, którego wałeczki sporządzone są z bentonitu, nie jest koniecznym przy obliczeniach uwzględnienie ilości dodatkowej. Zakłada się, że z 1 kg TSB uzyskuje się 1 litr uszczelnionej objętości, niezależnie od głębokości uszczelnienia.

Zakres stosowania:

Istnieją liczne możliwości stosowania Bentonitowego Materiału Uszczelniającego TSB przy założeniu, że woda jest w dostatecznej ilości i nie ma przeszkód w umieszczeniu wałeczków
w przestrzeni pierścieniowej. Zwierciny z danego otworu wykorzystuje się często dla wypełnienia górnego odcinka przestrzeni pierścieniowej.
We wszystkich przypadkach gdzie wymagane jest solidne uszczelnienie i wyżej wymienione warunki są spełnione może być stosowany TSB.

Niektóre możliwości stosowania:
  • Uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej powyżej warstwy wodonośnej przy wykonywaniu studni.
  • Ekranowanie otworów strzałowych przy sejsmice wybuchowej przez co wzmaga się działanie eksplozyjne.
  • Ekranowanie otworów strzałowych w kopalniach dla „adsorbcji” fali uderzeniowej co wzmaga działanie eksplozyjne.
  • Jako materiał uszczelniający przy budowie tuneli i wykonywaniu robót górniczych. Materiał ten pozostaje plastyczny i „współpracuje” z górotworem.
  • Uszczelnienie tam i mostów w stawach rybnych.
  • Uszczelnienie szczelin w ścianach składowisk odpadów dla zabezpieczenia wypływu wody z tych składowisk.

Analiza chemiczna:

Wagowy skład procentowy po wysuszeniu w temperaturze 110°C:

SiO2 - 56,40%
Al2O3 - 19,10%
Fe2O3 - 4,90%
CaO - 1,50%
MgO - 2,80%
Na2O - 2,80%
K2O - 1,10%
H2O - ±8,5%
CO2 - 1,80% 

Możliwe są odchylenia od wyżej wymienionych danych, ponieważ bentonit jest produktem naturalnym.

Właściwości:

Ciężar nasypowy: 1,0 kg/l,
Zawartość montmorillonitu 75-80%,
Wilgotność 18-20%,
Adsorpcja wody:
   po 8 godzinach: 250%,
   po 24 godzinach: 400%,
Przepuszczalność 10-12 m/s po 48 godzinach w zamkniętym naczyniu przy całkowitym nasyceniu wodą,
Początek czasu pęcznienia 15-20 min (czas, po którym TSB zaczyna pęcznieć),
Prędkość opadania w wodzie ±20 m/min.
 

W przypadku, gdyby zachodziła obawa, że Bentonitowy Materiał Uszczelniający zaczyna pęcznieć za szybko i tworzą się „mostki” w przestrzeni pierścieniowej, co pewien czas należy zmieszać wałeczki ze żwirem, co przyspieszy prędkość ich opadania. Materiał uszczelniający „otoczy” żwir w wyniku czego nie powstaną żadne negatywne efekty wpływające na zmianę przepuszczalności mieszaniny.
Z uwagi na prędkość opadania i początek czasu pęcznienia, nie zalecamy stosowania TSB
w otworach głębszych niż 300 m.

Opakowanie:

TSB pakowany jest w 25 kg worki wodoszczelne. Na jednej palecie znajduje się 40 worków (1000 kg) opakowanych termokurczliwą folią.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl