BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Środek pianotwórczy HYDROFOAM GW-3

Hydrofoam GW-3 jest płynnym środkiem pianotwórczym stosowanym do wierceń przy użyciu płuczek powietrzno-pianowych. Hydrofoam przy niewielkiej koncentracji w wodzie tworzy po napowietrzeniu stabilną pianę charakteryzujacą się dużą zdolnością wynoszenia zwiercin i płynów złożowych. Produkt znajduje zastosowanie do wierceń obrotowych i powietrzno udarowych (DTH) prowadzonych zarówno przy niskiej jak i wysokiej prędkości przepływu piany w otworze wiertniczym. W przypadku znacznego dopływu wody złożowej do otworu dla zwiększenia stabilności piany stosujemy dodatkowo do środka pianotwórczego polimer typu KMC.

Dozowanie:

Zalecane ilości produktów na 1 m3 wody :

  • Hydrofoam GW-3 5-12 l
  • KMC 2-4 kg

Ilość tłoczonego powietrza zależy od wymaganej prędkości przepływu piany w otworze i wielkości przestrzeni pierścieniowej. Dla wierceń obrotowych przyjmujemy prędkość wypływu piany w rurze odpływowej od 40-45 m/min a dla wierceń młotami powietrznymi DTH od 600-900 m/min.

Właściwości:

Hydrofoam GW-3 jest anionowym środkiem powierzchniowo-czynnym rozpuszczonym w wodzie.


Wygląd: klarowny płyn
Gęstość w temp. 20ºC: 1060 kg/m3
Lepkość w temp. 25ºC: 100 mPa s
pH: 6,5-8,0


Hydrofoam GW-3 ulega rozkładowi biologicznemu, jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla środowiska. Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie zezwalający na stosowanie Hydrofoam GW-3 do wierceń za wodą pitną. Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze poniżej -10°C, gdyż ulega zamrożeniu. W normalnych warunkach czas składowania produktu wynosi 2-3 lat.

Opakowanie:

Hydrofoam dostarczany jest w beczkach o pojemności 200 l.


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl