BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

MODIWORKOVER 860

Modiworkover jest mieszaniną mikrodolomitu z biopolimerami i polimerami celulozowymi oraz środkami bakteriobójczymi i przeciwpiennymi. Produkt przeznaczony jest do sporządzania płuczek dla opróbowań i rekonstrukcji odwiertów .

Właściwości:

Wygląd: biało-żółty, drobnoziarnisty proszek

Wymiar ziarna: 2-44 m

Ciężar nasypowy: 450 kg/m3

pH: 8

Gęstość 2,5% roztworu:

  • z wodą destylowaną 1,01 g/cm3
  • z solanką 30% NaCl 1,18 g/cm3

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie dowiodły, że współczynnik zachowania przepuszczalności pierwotnej piaskowca szydłowieckiego poddanego działaniu płuczki Modiworkover sporządzonej na bazie solanki NaCl wyniósł 96%. Wynik ten stawia Modiworkover na pierwszym miejscu pośród dotychczas stosowanych w Polsce płynów do rekonstrukcji odwiertów gazowych.

Stosowanie:

Modiworkover należy dodawać w ilości 25 kg (1 worek) na 1 m3 solanki lub wody. Proces mieszania należy prowadzić powoli aż do całkowitego rozpuszczenia polimerów i uzyskania maksymalnej lepkości roztworu. W wypadku przewidywanego zaniku płuczki w otworze zaleca się dodatek blokatorów organicznych jak Liquid Casing w ilości 35-60 kg/m3.


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl