BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Środek bakteriobójczy Modicide 340

Modicide 340 jest płynnym środkiem bakteriobójczym stosowanym w technologii płuczek wiertniczych dla ochrony polimerowych składników płuczki oraz skał i płynów złożowych przed działaniem bakterii. Źródłem bakterii może być między innymi woda użyta do sporządzania płuczki. Bakterie przenoszone przez płuczkę rozmnażają się zarówno w środowisku tlenowym jak i beztlenowym:

bakterie tlenowe - powodują rozkład i fermentację większości polimerów stosowanych do płuczek wiertniczych,

bakterie beztlenowe – powodują, w wyniku procesu redukcji siarczanów, powstawanie siarkowodoru, co prowadzi do skażenia całego złoża.

Modicide 340 jest skutecznym środkiem bakteriobójczym działającym w każdym środowisku, zapobiega zarówno rozkładowi polimerów w płuczce jak i tworzeniu się siarkowodoru w skałach i płynach zbiornikowych.

Właściwości:

Modicide 340 jest roztworem aktywnego czynnika bakteriobójczego BNPD (bromo-nitropropane-diol).

Wygląd - ciecz przeźroczysta o barwie jasno-kremowej

pH - 4,0

Zawartość substancji aktywnej - 10%

Zawartość metali ciężkich - nie stwierdzono

Zakres pH działania bakteriobójczego - efektywny od 0-14

Przy zalecanym stężeniu Modicide w płuczce, minimalny czas jego działania konieczny do całkowitego zniszczenia bakterii beztlenowych, wynosi do 3 godzin, a bakterii tlenowych do 48 godzin. Modicide 340 ulega degradacji chemicznej i fotodegradacji, stąd konieczność magazynowania produktu w miejscach zacienionych, w temperaturze poniżej +25°C. W temperaturach ujemnych produkt zamarza lecz po odmrożeniu nie traci swych właściwości.

Sposób użycia:

Dawka początkowa - 1 litr na 1 m3 płuczki co odpowiada stężeniu BNPD 0,01%

Dawka podtrzymująca (w litrach Modicide 340 na 1 m3 płuczki) - w zależności od temperatury wypływającej płuczki wynosi:

poniżej 30°C - 0,25 l/m3 co 5-ty dzień,

30-40°C - 0,25 l/m3 co 4-ty dzień,

40-50°C - 0,25 l/m3 co 3-ci dzień,

50-60°C - 0,25 l/m3 co 2-gi dzień,

60-70°C - 0,50 l/m3 co 2-gi dzień,

powyżej 70°C - 0,50 l/m3 codziennie.

Powyższe wielkości dawkowania odnoszą się do płuczek o pH 9,0-9,5. Dla płuczek o wyższych pH należy zwiększyć częstotliwość dawkowania podtrzymującego. Przykładowo dla pH = 10,5 i temperaturze poniżej 30°C dodajemy – 0,25 l/m3 co 4 dzień zamiast co 5-ty itd.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania:

Zalecane stężenie Modicide 340 jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Nr W/314/94 z dnia 28.06.1994.

Beczki należy przechowywać z dala od słońca w temperaturze poniżej +25°C.

W przypadku rozlania - Modicide należy spłukać obficie wodą.

Przy pracy z Modicide 340 należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą, oczami i odzieżą. Należy bezwzględnie używać okularów i rękawic ochronnych.

W wypadku kontaktu Modicide ze skórą i odzieżą należy usunąć mokrą odzież, a miejsce kontaktu ze skórą obficie spłukać wodą.

Przy kontakcie produktu z oczami należy je natychmiast przemywać przez minimum 10 minut wodą a następnie zgłosić się do lekarza.

W wypadku połknięcia Modicide należy natychmiast wypłukać usta, wypić dużo wody, a następnie zgłosić się do lekarza.

Opakowanie:

Produkt dostarczany jest w 50 litrowych beczkach plastikowych.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl