BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

MODISTAB 624

Modistab 624 jest anionowym polimerem typu PHPA (częściowo hydrolizowany kopolimer akryloamidowy) o wysokim ciężarze cząsteczkowym. W technologii płuczek wiertniczych Modistab 624 stosowany jest jako flokulant i jako środek zmniejszający hydratację skał ilastych. Przy małych stężeniach 10-100 g/m3 produkt powoduje flokulację zwiercin
i zapobiega dyspersji fazy stałej w płuczce. Przy stężeniach 0,5-2,0 kg/m3 Modistab 624 tworzy otoczki kapsułujące i redukuje hydratację przewiercanych skał ilastych. Dodatek Modistabu 624 do płuczki zwiększa jej lepkość, obniża wspólczynnik tarcia i poprawia wyniki rdzeniowania. Modistab 624 należy dodawać powoli przez mieszalnik hydrauliczny
i kontynuować mieszanie przez ok.15 min tj. do całkowitego rozpuszczenia polimeru
w płuczce.

Właściwości:

Wygląd: drobno-ziarnisty granulat o białej barwie
Gęstość nasypowa: 650-750 g/l
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
Lepkość roztworu 0,5% w temp. 20°C (Brookfield): 5 500 mPa s
pH roztworu 0,5%: 7,5
 

Badania płuczki polimerowo-potasowej z zawartością 0,1% Modistabu 624 przeprowadzono
w Laboratorium IGNiG w Krakowie. Miały one na celu ustalenie wpływu polimeru na aktywne skały ilaste i zmianę przepuszczalności skał zbiornikowych. W wyniku badań stwierdzono, że testowana płuczka całkowicie spełnia wymogi stawiane płuczkom do przewiercania skał ilastych a równocześnie tylko w niewielkim stopniu zmniejsza przepuszczalność pierwotną skał zbiornikowych.

Opakowanie:


Modistab 624 pakowany jest w 25 kg wielowarstwowe worki papierowe. Na jednej palecie znajduje się 20 worków produktu (500 kg) opakowanych kurczliwą folią.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl