BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Bentonit BudoBent HQ

OPIS


BudoBent HQ jest bentonitem, do produkcji którego wykorzystany jest ił bentonitowy wyselekcjonowany pod względem parametrów reologicznych. Charakteryzuje się szerokim zastosowaniem m.in. w inżynierii odlewniczej, konstrukcji ścian szczelnych, uszczelnianiu gruntów i innych barier hydraulicznych, jako środek obniżający twardość mas budowlanych, w konstrukcjach sanitarnych, basenach, dołach na odpady, jak również w innych konstrukcjach geotechnicznych. Bentonit BudoBent HQ spełnia wymagania normy STN EN 1538 dla środków do aplikacji geotechnicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

 Stopień rozdrobnienia - 0.045 mm    max. %  
 Gęstość nasypowa  kg/m3  730
 Wilgotność  max. %  12
 Pęcznienie  ml/2g  30-40
 pH    9-11
 Paremetry chemiczne    
 Straty w prażeniu  max. %  10
 Fe2O3  max. %  3.0
 CaO  max. %  2.5
 MgO  %  3-5
 SiO2  %  50-65

 

PARAMETRY MINERALNE
Zawartość Montmorylonitu min. 75%

Parametery roztworu BudoBent HQ  Wartości normy STN EN 1348 Deklarowane wartości bentonitu w roztworze wodnym z dodatkiem KMC po 24 godzinach 
Ciężar właściwy (g/cm3)
 < 1.10  < 1.03
Koncentracja w roztworze (%)  -  4
Lejek Marsha(s)  32-50  35 - 50
Filtracja (ml/7,5 min)  -  < 9.0
Filtracja (ml/30 min)  < 30  -
Osad filtracyjny (mm)  < 3  < 3
Ścinanie (Pa, po 10 min)  -  min.4

 

PAKOWANIE
BudoBent HQ jest pakowany w 25kg worki, 40 worków, 1000 kg paleta, jak również w 1000kg big bagi.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl