BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

Swelltonite® HQ

Swelltonite® HQ

OPIS
Bentonit Swelltonite HQ jest specjalną kompozycją bentonitowo-polimerową o bardzo wysokiej wydajności, wykonaną na bazie bentonitu klasy Wyoming. Dzięki swej wydajności jest produktem bardzo ekonomicznym, którego jakość i stałość parametrów jest gwarantowana. Produkt charakteryzuje się bardzo dużą łatwością mieszania w każdego rodzaju mieszalnikach używanych przy wierceniach inżynieryjnych. Toleruje wodę zarobową kwalifikowaną jako bardzo twarda. Nie zaleca się dodawania sody amoniakalnej.
Dzięki swym unikalnym parametrom w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatków, a regulacja parametrów reologicznych polega jedynie na zmianie jego koncentracji w roztworze wodnym.
Swelltonite HQ jest w pełni ekologiczny, posiada stosowne atesty PZH.

WŁAŚCIWOŚCI
• Parametry (w temp. 20°C i wodzie średnio twardej)

Koncentracja w płuczce [kg/m3]
 Wytrzymałość strukturalna  10'' [lb/100 ft2]
Lepkość umowna (lejkowa)
[s]

 Lepkość plastyczna
[cP]
Granica płynięcia
[lb/100 ft2]
 
 20  7  40  9  11
 25  10  52  13  22
 30  17  81  14  38

Zalecane koncentracje

Rodzaj gruntu  Koncentracja
[kg/m3]
 Gliny, Iły
 20
 Piaski drobne i średnie
 20-25
 Piaski grube, żwiry, otoczaki
 25-30
 Kamienie, ucieczki płuczk
 30-35

 

OPAKOWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
Swelltonite HQ dostarczany jest w postaci beżowego proszku, pakowanego w 25 kg wielowarstwowe worki, po 40 sztuk na palecie owiniętej termokurczliwą folią. Termin przydatności - 2 lata od daty produkcji.

 

Bentonit Swelltonite HQ jest naturalnym iłem sodowym o zawartości minerałów z grupy montmorylonitu na poziomie powyżej 95%, aktywowanym niewielkim dodatkiem polimeru którego zawartość nie przekracza 2% wagowych w stosunku do masy surowca (20 kg /1000 kg).

 

 

 

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl