BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

?

ŻERDZIE WIERTNICZE

Żerdzie wiertnicze zwane również rurami płuczkowymi stanowią główny element przewodu wiertniczego.

W otworze wiertniczym w połączeniu z pozostałymi elementami przewodu żerdzie spełniają szereg istotnych zadań. Do najważniejszych z nich należy:

  • przenoszenie momentu obrotowego od urządzenia wiertniczego do narzędzia urabiającego
  • wywieranie nacisku osiowego na narzędzie wiercące
  • doprowadzanie płynu wiertniczego do otworu w celu wynoszenia zwiercin na powierzchnię.
  • sterowanie osią wierconego otworu według określonych wcześniej założeń projektowych 
  • wykonywanie prac z wiązanych z funkcjami technologicznymi


Żerdzie wiertnicze pracują w otworze w trudnych warunkach, generują na swojej powierzchni ogromne obciążenia podłużne, poprzeczne i skręcające, narażone są również na ścierne działanie skał oraz korozyjne działanie płynu wiertniczego. Takie warunki pracy narzucają olbrzymie wymagania co do materiału z których wykonywane są żerdzie oraz ich połączenia gwintowe.
Firma BDC Poland na krajowy rynek wiertniczy dostarcza najwyższej jakości żerdzie wiertnicze od ponad 15 la.

W zakresie tym współpracujemy z wiodącymi Szwedzkimi i Niemieckimi producentami.
Nasze żerdzie wiertnicze produkowane są w oparciu o dostępne najwyższej jakości materiały i technologie.

Stal użyta do ich produkcji 4330VB spełnia wymogi Normy API-Spec 5AX i cechuje się dużą wytrzymałością, plastycznością oraz zdolnością do przeciwstawiania się nagłym obciążeniom i wibracją. Wymieniony gatunek stali posiada granice plastyczności na poziomie 140 000 PSI(950MPa-98kG/mm2) oraz minimalną doraźną wytrzymałoś
na rozciąganie na poziomie 150 000 PSI (1035MPa-105kG/mm2)

Naszym klientom oferujemy bogaty typoszereg żerdzi wiertniczych do każdego rodzaju aplikacji wiertniczych. Dostarczamy żerdzie wiertnicze do wierceń naftowych, wierceń geologicznych , wierceń wykonywanych w technologii horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD) oraz wierceń studziennych. Żerdzie wiertnicze oferowane przez BDC Poland spełnią wymagania najcięższych napotykanych warunków wiercenia.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl